Mieć serce

Mieć serce Każdy z nas ma serce – to sprawa bezdyskusyjna i bardzo oczywista. Jednakże ludzie mówiąc o kimś, że ten ktoś ma serce albo też go nie ma, mają zgoła zupełnie co innego na myśli. Ogólnie rzecz biorąc, serce jest w naszej kulturze ogromnym symbolem o potężnym ładunku emocjonalnym. Symbolizuje przede wszystkim życie. Oznacza coś bardzo pozytywnego i dobrego. Dlatego, jeśli mówimy o kimś, że ta osoba ma serce, mamy na myśli cos jak najbardziej w porządku. Powiedzieć tak o kimś to dla tego człowieka nie lada komplement, ponieważ oznacza to, że ktoś jest po prostu dobry dla innych ludzi, jest osobą uczynną i dla drugiego człowieka gotową do niekiedy naprawdę wielkich poświęceń. Ktoś, kto ma serce, chętnie pomaga innym w rozwiązywaniu ich problemów, a co najważniejsze w tym wszystkim – robi to zupełnie bezinteresownie. Serce ma ten, kogo porusza ludzka krzywda, ludzkie nieszczęście, ludzkie tragedie. Człowiek z sercem to człowiek potrafiący okazywać innym i całemu światu swoje uczucia oraz kochający.

Kategoria Serce
Tagi: , , , , ,

Od serca

Od serca Czasami mówimy komuś cos od serca. Czasami również wręczmy komuś jakiś upominek – i to nie bynajmniej dlatego, że okoliczności tego wymagały, ale dlatego, że chcieliśmy to zrobić. To taki właśnie dar od serca. „Od serca” znaczy zatem tyle, co z sympatii i z chęci zrobienia dla kogoś czegoś miłego, bez osiągania w zamian jakichkolwiek korzyści dla siebie. no, może poza ciepłym uśmiechem obdarowanej przez nas prezentem bądź uprzejmym słowem osoby. Od serca robimy coś dla kogoś, ponieważ go lubimy. Ponieważ zależy nam na tym człowieku. Ponieważ cieszą nas wszystkie jego małe szczęścia i równie dużym stopniu martwią nas jego nieszczęścia. Czasami robimy dla kogoś coś od serca, bo chcemy tą osobę w jakiś sposób pocieszyć, jeśli wiemy, że przytrafiło jej się coś przykrego. Gest od serca jest gestem absolutnie szczerym i całkowicie bezinteresownym. Wydaje mi się, że na takie gesty wobec osób nam najbliższych – rodziny i przyjaciół – powinniśmy zdobywać się nieco częściej, a świat byłby lepszy.

Kategoria Serce
Tagi: , , , , ,

Co mamy na stanie

Jakże często – i to w różnych okolicznościach – spotykamy się z pytaniem „co mamy na stanie?”, nieprawdaż? Zwrot ten używany jest w różnych miejscach, najczęściej mamy z nim styczność w pracy. Załóżmy, że pracujemy z całym zespołem nad jakąś ważną sprawą służbową i każda z tych osób ma przydzielony różny zakres obowiązków. Spotykamy się dość często, aby omówić, jak kwestie postępują i czy coś w ogóle ruszyło do przodu, wtedy właśnie często zadajemy pozostałym owe wyżej wymienione pytanie. Pada ono również wtedy, gdy pracujemy gdzieś w jakimś magazynie i przy okazji inwentaryzacji liczymy towar. Pytane te bez problemu można usłyszeć na przykład w sklepie, gdy załóżmy jedna sprzedawczyni chce się dowiedzieć od koleżanki, czy jakiś produkt jest dostępny. Z wyrażeniem tym często możemy się zetknąć w różnego rodzaju warsztatach, jak na przykład warsztaty samochodowe. Słyszymy je także w szpitalach, gdzie chirurg wchodząc na salę operacyjna pyta, z jakiego rodzaju dolegliwością ma do czynienia.

Kategoria Serce
Tagi: , , ,

Być bez serca

Być bez serca Tak, jak się mówi „mieć serce”, tak samo używa się analogicznego, przeciwstawnego określenia „być bez serca”. Jaki jest człowiek, o którym powiemy, że nie ma serca? To bez wątpienia człowiek nieczuły. To ktoś, kto nie ma specjalnych wyrzutów sumienia, jeżeli sprawi drugiemu człowiekowi przykrość, skrzywdzi go i zrani. To ktoś, kto postępuje zawsze w taki sposób, aby zadbać tylko i wyłącznie o siebie oraz o swoje własne interesy, nie mając zupełnie na uwadze innych ludzi. Człowiek bez serca to człowiek, na którym ludzka krzywda nie robi specjalnie zbytnio dużego wrażenia, bo taki człowiek ludzkie krzywdy i tragedie ma tak naprawdę w bardzo głębokim poważaniu. Potrafi myśleć tylko o sobie, jest skrajnym egoistą. Bardzo często wykorzystuje innych ludzi, aby dzięki nim osiągnąć wytyczony sobie cel. coś właśnie jest w starym porzekadle – po trupach, aby do celu, aby dalej, aby przed siebie. człowiekowi bez serca bardzo rzadko kiedy jest przykro, taka osoba nie ma w zwyczaju przepraszania innych.

Kategoria Serce
Tagi: , , , , ,