Lista obecności

Lista obecności Lista obecności to dokument obiegowy, którego podpisywanie we wszystkich chyba przedsiębiorstwach i instytucjach jest w tej chwili absolutnie obowiązkowe. Pracownik po przyjściu do swego miejsca pracy musi złożyć swój autograf w stosownej rubryce. Potwierdza tym samym swoją obecność w zatrudniającym go zakładzie. Po zakończeniu każdego miesiąca uzupełnione listy obecności podpisuje szef firmy, a następnie trafiają one do działu księgowości. Na listach obecności zaznaczane są także mające różne przyczyny nieobecności pracowników. Nieobecność może być spowodowana dla przykładu zwolnieniem lekarskim. W bardzo wielu przypadkach przyczyną taką jest urlop – zarówno wypoczynkowy, jak i na żądanie bądź bezpłatny. Odnotowuje się na listach obecności również przysługujące pracownikowi dni opieki nad dzieckiem czy tez dni na poszukiwanie nowej pracy. Wszystkie swoje nieobecności pracownik musi usprawiedliwić stosownymi papierkami – w przeciwnym wypadku ma wpisaną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Kategoria List
Tagi: , , , ,