Lista życzeń

Lista życzeń Każdy z nas przy okazji różnych okoliczności ma swoją osobistą listę życzeń. Najczęściej oczywiście podchodzimy do powyższego zagadnienia z lekkim przymrużeniem oka, albowiem nasze prywatne listy życzeń zawierają w znakomitej większości takie życzenia, co do których nie mamy raczej wątpliwości, iż pozostaną one dla nas jedynie w sferze marzeń. O swoich listach życzeń lubimy rozprawiać dla przykładu w okolicach świąt Bożego Narodzenia – czyli już niedługo nas to czeka. Każdy ma swój przysłowiowy top-dziesięć przedmiotów, które z przyjemnością znalazłby pod choinką. Nasza wyobraźnia odnośnie list życzeń pracuje również bardzo intensywnie, kiedy jest konkretna kumulacja w totolotku – cóż, po wczorajszych doświadczeniach z totalizatorem sportowym strzelę chyba focha na tę szacowną instytucję, no bo jak można trafić wszystkie liczby, ale te dokładnie obok??? A plany były już naprawdę piękne, wydatki skrupulatnie zaplanowane – i co z tego? Pięcioro szczęściarzy zrealizuje swoje listy życzeń.

Kategoria List
Tagi: , , , ,

Lista obecności

Lista obecności Lista obecności to dokument obiegowy, którego podpisywanie we wszystkich chyba przedsiębiorstwach i instytucjach jest w tej chwili absolutnie obowiązkowe. Pracownik po przyjściu do swego miejsca pracy musi złożyć swój autograf w stosownej rubryce. Potwierdza tym samym swoją obecność w zatrudniającym go zakładzie. Po zakończeniu każdego miesiąca uzupełnione listy obecności podpisuje szef firmy, a następnie trafiają one do działu księgowości. Na listach obecności zaznaczane są także mające różne przyczyny nieobecności pracowników. Nieobecność może być spowodowana dla przykładu zwolnieniem lekarskim. W bardzo wielu przypadkach przyczyną taką jest urlop – zarówno wypoczynkowy, jak i na żądanie bądź bezpłatny. Odnotowuje się na listach obecności również przysługujące pracownikowi dni opieki nad dzieckiem czy tez dni na poszukiwanie nowej pracy. Wszystkie swoje nieobecności pracownik musi usprawiedliwić stosownymi papierkami – w przeciwnym wypadku ma wpisaną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Kategoria List
Tagi: , , , ,

Lista żądań

Lista żądań Lista żądań to określenie, z którym najczęściej spotykamy się, kiedy słyszymy o strajkach jakiś grup zawodowych (i nie tylko) bądź też innych formach protestów. Listy żądań – jak sama nazwa zresztą wskazuje – zawierają żądania. Zazwyczaj są to żądania pracowników wobec pracodawców albo, w szerszym kontekście, związków zawodowych wobec rządu. Listy żądań mają na celu zwrócić przede wszystkim uwagę na problemy pracownicze. Mają ścisły związek z roszczeniami finansowymi (pracownicy chcą zazwyczaj zarabiać więcej niż zarabiają) oraz świadczeniami socjalnymi. Jednych i drugich – zdaniem pracowników – zakłady pracy nie zapewniają w dostatecznym stopniu, a traci na tym wszystkim zawsze pracownik, nigdy pracodawca. Postulaty przedstawione za pośrednictwem listy żądań zwykle formułuje się w czytelnych i łatwych do zrozumienia punktach. Z reguły niespełnienie tych postulatów grozi akcją protestacyjną na znacznie szerszą skalę aniżeli do tej pory. Zazwyczaj prowadzi się na ten temat długie rozmowy.

Kategoria List
Tagi: , , , ,

Lista płac

Lista płac Lista płac jest dokumentem, który sporządza się we wszystkich zakładach pracy i instytucjach zatrudniających ludzi przed ustalonym dniem wypłaty wynagrodzenia. Na podstawie tegoż dokumentu pracownikom wypłacane są – bezpośrednio do ręki lub przelewem na bankowe konto – ich miesięczne wynagrodzenia. Listy płac przygotowywane są przez dział księgowości danej firmy. Wyszczególnia się na nich dokładnie, z jakich części składa się czyjaś pensja – ile dla przykładu odprowadzane jest z tytułu świadczeń zdrowotnych, ile potrącone na ewentualne pożyczki, ile pieniędzy pochłonęło ubezpieczenie. Na listach płac zamieszczone są zarówno kwoty brutto (czyli całość wynagrodzenia, włącznie ze wszystkimi składkami), jak i kwoty netto (czyli suma, którą pracownik otrzymuje do ręki, już po odliczeniach). Listy płac, zanim na ich podstawie będą wypłacane ludziom pieniądze, muszą zostać podpisane i zatwierdzone przez szefa placówki. Dopiero wówczas może ruszyć z miejsca cała procedura wypłacania pieniędzy.

Kategoria List
Tagi: , , , ,