Lista płac

Lista płac Lista płac jest dokumentem, który sporządza się we wszystkich zakładach pracy i instytucjach zatrudniających ludzi przed ustalonym dniem wypłaty wynagrodzenia. Na podstawie tegoż dokumentu pracownikom wypłacane są – bezpośrednio do ręki lub przelewem na bankowe konto – ich miesięczne wynagrodzenia. Listy płac przygotowywane są przez dział księgowości danej firmy. Wyszczególnia się na nich dokładnie, z jakich części składa się czyjaś pensja – ile dla przykładu odprowadzane jest z tytułu świadczeń zdrowotnych, ile potrącone na ewentualne pożyczki, ile pieniędzy pochłonęło ubezpieczenie. Na listach płac zamieszczone są zarówno kwoty brutto (czyli całość wynagrodzenia, włącznie ze wszystkimi składkami), jak i kwoty netto (czyli suma, którą pracownik otrzymuje do ręki, już po odliczeniach). Listy płac, zanim na ich podstawie będą wypłacane ludziom pieniądze, muszą zostać podpisane i zatwierdzone przez szefa placówki. Dopiero wówczas może ruszyć z miejsca cała procedura wypłacania pieniędzy.

Kategoria List
Tagi: , , , ,